Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi MMI   Navigatiesysteem   Navigeren  Reisdoel opslaan
Een reisdoel kan ofwel als nieuwe adreskaart worden opgeslagen ofwel aan een bestaande adreskaart worden toegewezen.
Reisdoel als nieuwe adreskaart opslaan
Reisdoel ingeven Link.
Draai-drukknop op Opslaan in adresboek draaien en indrukken.
Draai-drukknop op Nieuw contact draaien en indrukken. Op het MMI-scherm verschijnt het ingaveveld.
Draai-drukknop op Naam draaien en indrukken. Op het MMI-scherm verschijnt het letter-cijferscherm Link.
Een naam ingeven.
Aanvullende gegevens ingeven.
Draai-drukknop op Contact opslaan draaien en indrukken.
Reisdoel aan een bestaande adreskaart toewijzen
Reisdoel ingeven Link.
Draai-drukknop op Opslaan in adresboek draaien en indrukken.
Om het reisdoel aan een adreskaart toe te wijzen, de draai-drukknop op een contact draaien en indrukken. De adreskaart wordt geopend.
Draai-drukknop op Contact opslaan draaien en indrukken.
Aan elk contact kunnen twee navigatiereisdoelen privé/zakelijk toegewezen worden. Als u voor een bestaande adreskaart al een navigatiereisdoel had opgeslagen, overschrijft het nieuwe reisdoel automatisch het oude reisdoel.
Opgeslagen reisdoelen worden door blauwe/rode naalden (zakelijk/privé-navigatiereisdoel) op de kaart weergegeven.
Als u een bepaald reisdoel snel wilt opvragen, kunt u de functie Als favoriet weergeven inschakeeln (). Favorieten kunnen via de navigatiehoofdfuncties -4- Afb.1 direct gekozen worden.
Aanwijzing
Hoe u een contact kunt bewerken, wissen of door het spraakbedieningssysteem kunt laten voorlezen, staat beschreven op Link.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.