Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi A1   Raadgevingen voor het gebruik   Controleren en bijvullen  Motorruimte
Bij alle werkzaamheden in de motorruimte bijzonder voorzichtig zijn!
Bij werkzaamheden in de motorruimte, bijvoorbeeld het controleren en het bijvullen van vloeistoffen, kunnen verwondingen, verbrandingen, gevaar voor ongelukken en voor brand ontstaan. Daarom beslist de volgende aanwijzingen en de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften opvolgen. De motorruimte van de wagen is een gevaarlijk gebied! ATTENTIE!.
ATTENTIE!
 • Motor afzetten.
 • Sleutel uit het contact trekken.
 • Handrem stevig aantrekken.
 • Bij wagens met schakelbak de versnellingshendel in neutraal en bij wagens met automatische versnellingsbak de keuzehendel in stand P schakelen.
 • Motor af laten koelen.
 • Kinderen uit de buurt van de motorruimte houden.
 • Nooit vloeistoffen op de warme motor morsen. Vloeistoffen, zoals het antivries in de koelvloeistof, kunnen ontbranden!
 • Kortsluiting in de elektrische installatie voorkomen - in het bijzonder bij de accu.
 • Bij werkzaamheden in de motorruimte moet u er ook bij uitgeschakeld contact rekening mee houden dat de ventilator vanzelf wordt ingeschakeld - gevaar voor verwondingen!
 • Nooit de vuldop van het koelvloeistofreservoir opendraaien zolang de motor warm is. Het koelsysteem staat onder druk!
 • Vuldop bij het openen met een grote doek afdekken om gezicht, handen en armen tegen hete damp of hete koelvloeistof te beschermen.
 • Als er werkzaamheden bij draaiende motor moeten worden uitgevoerd, bestaat er extra gevaar door draaiende delen (bv. geribde riem, dynamo, koelluchtventilator) en door de hoogspanningsontsteking.
 • De hierna vermelde waarschuwingsaanwijzingen opvolgen, als werkzaamheden aan het brandstofsysteem of aan de elektrische installatie nodig zijn:
  • Altijd de accu van de elektrische installatie losmaken.
  • Niet roken.
  • Nooit in de buurt van open vuur werken.
  • Altijd een goed functionerende brandblusser gereedhouden.
Voorzichtig!
Let er bij het bijvullen van vloeistoffen op dat de vloeistoffen in geen geval worden verwisseld. Anders zijn ernstige storingen en motorschade het gevolg!
Milieu
De grond onder de wagen regelmatig controleren, opdat lekkages op tijd worden gezien. Als daar vlekken van olie of andere vloeistoffen te zien zijn, de wagen ter controle naar de werkplaats brengen.
Aanwijzing
Bij wagens met rechts stuur* zitten sommige van de hieronder beschreven reservoirs aan de andere kant van de motorruimte.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.