Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi A1   Raadgevingen voor het gebruik   Controleren en bijvullen  Motorolie
Oliepeil controleren
Wagen horizontaal neerzetten.
Motor op bedrijfstemperatuur kort stationair laten draaien en dan afzetten.
Ca. twee minuten wachten.
Oliepeilstok uit de geleidingspijp trekken. Oliepeilstok met een schone doek afvegen en tot de aanslag weer in de geleidingspijp duwen.
Oliepeilstok vervolgens weer uit de geleidingspijp trekken en het oliepeil aflezen Afb.1 resp. Afb.2. Zo nodig motorolie bijvullen Link.
Oliepeil in gebied -a-
Geen olie bijvullen.
Oliepeil in gebied -b-
U kunt olie bijvullen. Het oliepeil moet daarna bij -a- staan.
Oliepeil in gebied -c-
U moet olie bijvullen. Het oliepeil moet daarna bij -a- staan.
Afhankelijk van de rijstijl en het gebruik van de wagen kan het olieverbruik tot 0,5 l/1000 km bedragen. Bij de eerste 5000 kilometer kan het verbruik hoger liggen. Het motoroliepeil moet daarom regelmatig worden gecontroleerd - bij voorkeur elke keer bij het tanken en vóór langere ritten.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.