Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi A1   Raadgevingen voor het gebruik   Controleren en bijvullen  Motorolie
Motor afzetten.
Vuldop van de motorolievulopening losschroeven Afb.1.
Juiste olie Link voorzichtig in hoeveelheden van 0,5 liter bijvullen.
Oliepeil na twee minuten opnieuw controleren Link.
Zo nodig olie bijvullen.
Dop van de olievulopening weer dichtdraaien en de oliepeilstok tot de aanslag terugschuiven.
ATTENTIE!
  • Bij het bijvullen mag er geen olie op hete motordelen komen - gevaar voor brand!
  • Als uw huid met motorolie in contact is gekomen, de huid daarna grondig wassen.
Voorzichtig!
  • Het oliepeil mag niet boven gebied -a- liggen - gevaar voor schade aan de katalysator of motor! Schakel een (Audi-)specialist in om zo nodig olie te laten wegzuigen.
  • Geen extra smeermiddel aan de motorolie toevoegen. Schade die door zulke middelen ontstaat, is uitgesloten van garantie.
Milieu
  • In geen geval mag olie in de riolering of in de grond terecht komen.
  • Bij opslag en afvoer van lege olieflessen de wettelijke bepalingen opvolgen.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.