Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi A1   Raadgevingen voor het gebruik  Accessoires en technische wijzigingen
Ingebouwde zendapparatuur
Voor het naderhand inbouwen van zendapparatuur in de wagen is in het algemeen een typegoedkeuring nodig. Audi staat het inbouwen van goedgekeurde zendapparatuur in de wagen toe onder de voorwaarden dat:
  • de installatie van de antenne deskundig gebeurt,
  • de antenne buiten het interieur van de wagen is aangebracht (met gebruik van afgeschermde kabels en niet-reflecterende antenne-aanpassing),
  • het effectieve zendvermogen op het antennevoetpunt niet meer dan 10 W bedraagt.
Een (Audi-)specialist kan u meer informatie geven over de inbouwmogelijkheden en de werking van zendapparatuur met een hoger zendvermogen.
Mobiele zendapparatuur
Bij het gebruik van universele mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen storingen in de werking van de elektronica van uw wagen ontstaan. De oorzaken kunnen zijn:
  • geen buitenantenne
  • verkeerd geïnstalleerde buitenantenne
  • zendvermogen van meer dan 10 W
Daarom mag een draagbare telefoon of zendapparatuur zonder of met verkeerd geïnstalleerde buitenantenne niet in het interieur van de wagen worden gebruikt ATTENTIE!.
Let er bovendien op dat alleen met een buitenantenne de optimale reikwijdte van de apparaten wordt bereikt.
Kantoorapparatuur
Het naderhand inbouwen van apparaten uit de woon- en werkomgeving in de wagen is toegestaan, zolang deze niet de directe controle van de bestuurder over de wagen beïnvloeden. De apparaten moeten van een CE-code zijn voorzien. Naderhand ingebouwde apparaten die de controle van de bestuurder over de wagen kunnen beïnvloeden, moeten daarentegen altijd een typegoedkeuring voor uw wagen bezitten en van een e-code zijn voorzien.
ATTENTIE!
In het interieur van de wagen gebruikte draagbare telefoons of zendapparatuur zonder of met verkeerd geïnstalleerde buitenantenne kunnen door te hoge elektromagnetische velden schadelijk voor de gezondheid zijn.
Aanwijzing
  • Het naderhand inbouwen van elektrische of elektronische apparaten in de wagen heeft invloed op de wettelijke goedkeuring van de wagen. In bepaalde gevallen kan daardoor de wettelijke goedkeuring voor uw wagen worden ingetrokken.
  • De gebruiksaanwijzing van mobiele telefoons en zendapparatuur opvolgen.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.