Gebruiksaanwijzing AUDI A1
 Audi A1   Tips om het zelf te doen  Reparatiehulp
Geldt voor wagens: met brandblusser
De af fabriek ingebouwde brandblusser zit in een houder in de voetenruimte aan bijrijderszijde.
Brandblusser verwijderen
Bevestigingsriem losmaken door op de knop met het opschrift „PRESS“ Afb.1 -pijl- te drukken.
Brandblusser uit de houder nemen.
Brandblusser bevestigen
Brandblusser in de houder plaatsen.
Brandblusser bevestigen met de bevestigingsriem.
Na het gebruik van de brandblusser
Brandblusser door een gespecialiseerd bedrijf of de brandweer laten bijvullen en controleren.
Maak u alvorens de brandblusser te gebruiken vertrouwd met het gebruik ervan. Hiervoor staat op de brandblusser een gebruiksaanwijzing.
Om de brandblusser steeds gebruiksklaar te houden, moet de brandblusser regelmatig (uiterlijk elke twee jaar) door een geschikte specialist of door de brandweer worden gecontroleerd.
Bij de aanschaf van een nieuwe brandblusser erop letten dat deze in de houder past.
ATTENTIE!
Als de brandblusser niet goed is bevestigd, kan deze bij plotselinge rij- of remmanoeuvres of bij een ongeval door de wagen worden geslingerd en verwondingen veroorzaken.
Aanwijzing
  • De brandblusser moet voldoen aan de betreffende wettelijke eisen.
  • Op de uiterste gebruiksdatum van de brandblusser letten. Als de brandblusser na de uiterste gebruiksdatum wordt gebruikt, dan is de correcte werking niet meer gewaarborgd.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.