Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp  Obsługa podstawowa
Automatycznie
Aby włączyć MMI, należy włączyć zapłon. Pojawi się menu ostatnio wybranej funkcji głównej. Odtwarzane będzie ostatnio używane źródło sygnału audio.
Aby wyłączyć MMI, należy wyłączyć zapłon. Ustawienia zostaną zapamiętane.
Ręcznie
Aby włączyć MMI, nacisnąć krótko przycisk włączania/wyłączania -1-, albo jeden z przycisków funkcji -2- rys.1.
Aby wyłączyć MMI, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania i przytrzymać, aż MMI wyłączy się.
Wyłączany ręcznie system MMI, przy kolejnym włączeniu zapłonu nie włączy się automatycznie.
Przy wyłączonym zapłonie, MMI przez ok. dziesięć minut jest nadal gotowy do pracy. Jeżeli w tym czasie żaden przycisk funkcji, przycisk sterujący ani pokrętło sterujące w panelu obsługi MMI nie zostaną naciśnięte, MMI wyłączy się automatycznie.
Informacja
  • Przy wyłączonym silniku i przy niskim poziomie naładowania akumulatora, następuje automatyczne wyłączenie MMI.
  • Jeżeli pokrętło włączania/wyłączania zostanie wciśnięte tylko na krótko, nastąpi wyciszanie wybranego źródła audio/wideo (funkcja Mute) Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.