Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Obsługa podstawowa  Regulacja dźwięku
Nacisnąć przycisk funkcji TONE Link.
Na wyświetlaczu MMI można wybrać następujące funkcje:
-1- GALA 1), DSP* Link albo DSP [BOSE]* Link
-2- Subwoofer* (dodatkowe wzmocnienie niskich tonów) 2) Link
-3- Basy (niskie tony) Link
-4- Wysokie tony Link
-5- Równowaga kanałów Balance/Fader (centralny punkt dźwięku) Link
Ustawienie tonów wysokich i niskich obowiązuje odpowiednio dla aktywnego trybu pracy (np. Media).
1) Dopasowanie poziomu głośności zależne od prędkości jazdy
2) W samochodzie wyposażonym w system BOSE*, subwoofer może nie posiadać regulacji.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.