Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Obsługa podstawowa  Regulacja dźwięku
Założenie: wyświetlone zostają funkcje główne tonów Link.
Nastawianie Subwoofer*/basy/wysokie
Pokrętło sterujące obrócić np. w położenie Subwoofer* i nacisnąć pokrętło.
Aby nastawić np. Subwoofer*, należy obrócić pokrętłem sterującym w lewo/w prawo.
Aby wprowadzić ustawienie, należy nacisnąć pokrętło sterujące.
Nastawianie równowagi kanałów Balance/Fader
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Balance/Fader i nacisnąć pokrętło sterujące. Na wyświetlaczu MMI pojawi się celownik krzyżowy z wnętrzem samochodu.
Przesunąć celownik krzyżowy rys.1 pokrętłem sterującym Link poziomo, pionowo lub po przekątnej. To ustawienie zostanie automatycznie zapamiętane.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.