Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Obsługa podstawowa  Regulacja dźwięku
W zestawie Sound Set dźwięk w słuchawkach można zoptymalizować. System GALA dopasowuje poziom głośności i barwę dźwięku do prędkości jazdy samochodu.
Założenie: funkcje główne tonów zostaną wyświetlone i wybrana jest funkcja DSP Link.
Sound Set
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Sound Set i nacisnąć.
Aby nastawić symetryczne odtwarzanie dźwięku, należy obrócić pokrętło sterujące w położenie alle i nacisnąć.
Aby nastawić odtwarzanie dźwięku wybrane przez kierowcę, należy obrócić pokrętło sterujące w położenie Fahrer i nacisnąć.
GALA
Pokrętło sterujące obrócić w położenie GALA i nacisnąć.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie aktiv/inaktiv.
Aby potwierdzić własne ustawienia, należy nacisnąć pokrętło sterujące.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.