Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Obsługa podstawowa  Regulacja dźwięku
W zestawie Sound Set dźwięk w słuchawkach można zoptymalizować. Surround Level pozwala regulować poziom głośności efektu dźwiękowego Surround. AudioPilot™ dopasowuje poziom głośności odtwarzania w zależności od poziomu odgłosów wewnętrznych.
Założenie: funkcje główne tonów zostaną wyświetlone i wybrana jest funkcja DSP [BOSE] Link.
Sound Set
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Sound Set i nacisnąć.
Aby nastawić symetryczne odtwarzanie dźwięku, należy obrócić pokrętło sterujące w położenie alle i nacisnąć.
Aby nastawić odtwarzanie dźwięku zorientowane na przednią lub tylną część wnętrza samochodu, należy obrócić pokrętło sterujące w położenie vorne/hinten (z przodu/z tyłu) i nacisnąć.
Surround Level
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Surround Level i nacisnąć pokrętło.
Aby nastawić poziom głośności efektu Surround, obrócić pokrętłem sterującym w lewo/w prawo i nacisnąć pokrętło sterujące.
AudioPilot™
Pokrętło sterujące obrócić w położenie AudioPilot™ i nacisnąć.
Aby automatycznie dopasować poziom głośności odtwarzania, zależnie od poziomu szumów wewnętrznych, należy obrócić pokrętło sterujące w położenie aktiv i nacisnąć pokrętło.
Aby wyłączyć dynamiczną kompensację szumów jazdy, pokrętło sterujące należy obrócić na inaktiv i nacisnąć pokrętło.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.