Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Obsługa podstawowa  Nastawianie poziomu głośności
Poziom głośności źródła sygnału audio/wideo nastawia się przyciskiem włączania/wyłączania, głośno, cicho lub wycisza się.
Nastawianie głośno i cicho
Przyciskiem włączania/wyłączania Link obracać w lewo/w prawo. Regulacja poziomu głośności zostaje pokazana na wyświetlaczu MMI -1- rys.1 i zapamiętana automatycznie.
Funkcja wyciszania (Mute)
Nacisnąć krótko pokrętło włączania/wyłączania. Na wyświetlaczu MMI pojawia się przekreślony symbol głośnika -11- rys.2 i aktywne źródło sygnału audio/wideo zostaje zatrzymane.
Aby wyłączyć funkcję wyciszania, należy krótko nacisnąć lub obrócić przycisk włączania/wyłączania.
Zbyt wysoki i zbyt niski poziom głośności zostanie po włączeniu MMI automatycznie skorygowany do ustalonej wartości.
Informacja
Bez zdejmowania rąk z kierownicy, poziom głośności można również nastawić prawym pokrętłem menu w kierownicy wielofunkcyjnej Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.