Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Obsługa podstawowa  Nastawianie poziomu głośności
Założenie: tryb pracy Tone jest uruchomiony Link.
Program o ruchu drogowym
Nacisnąć przycisk sterujący Entertainment.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Verkehrsfunk (program o ruchu drogowym) i nacisnąć pokrętło.
Aby włączyć/wyłączyć program o ruchu drogowym, obrócić pokrętło sterujące na ein/aus i nacisnąć pokrętło sterujące.
Poziom głośności programu o ruchu drogowym
Nacisnąć przycisk sterujący Entertainment.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Lautstärke Verkehrsfunk (poziom głośności programu o ruchu drogowym) i nacisnąć pokrętło.
Aby nastawić poziom głośności, należy obrócić pokrętło sterujące w lewo/w prawo i nacisnąć.
Informacja
Verkehrsfunk (program o ruchu drogowym) można nastawić również w trybie pracy Info Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.