Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Obsługa podstawowa  Nastawianie poziomu głośności
Założenie: tryb pracy Tone jest uruchomiony Link.
Nacisnąć przycisk sterujący Telefon.
Pokrętło sterujące obrócić na Lautstärke Rufton/Lautstärke Telefongespräch i nacisnąć pokrętło sterujące.
Aby nastawić poziom głośności, należy obrócić pokrętło sterujące w lewo/w prawo i nacisnąć.
Informacja
Funkcje Lautstärke Rufton (poziom głośności dzwonka) i Lautstärke Telefongespräch (poziom głośności rozmowy) można nastawiać również w trybie pracy Telefon Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.