Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Obsługa podstawowa  Pozostałe ustawienia
Wybrać: przycisk funkcji MENU > przycisk sterujący Setup MMI > Displayeinstellungen.
Wyłączanie wyświetlacza
Wyświetlacz można wyłączyć ręcznie. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, nacisnąć pokrętło sterujące albo przycisk funkcji.
Jaskrawość wyświetlacza
Jaskrawość wyświetlacza zmienia się, kiedy pokrętło sterujące zostanie obrócone w lewo/w prawo.
Informacja
  • Po wyłączeniu się wyświetlacza, przyciskami strzałek można dokonać zmiany programu, np. w trybie pracy Radio.
  • W samochodzie ze złączem Bluetooth, albo z instalacją telefonu komórkowego*, podczas połączenia przychodzącego wyświetlacz włącza się automatycznie.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.