Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Obsługa podstawowa  Pozostałe ustawienia
Wybrać: przycisk funkcji MENU > przycisk sterujący Setup MMI > Systemupdate.
Za pomocą funkcji update można zaktualizować oprogramowanie MMI (np. dane nawigacyjne, pokładową instrukcję obsługi, bazę danych Gracenote®) przez DVD, USB lub kartę SD.
Informacja
Dalsze informacje dotyczące Systemupdate można znaleźć na stronie www.audi.de/mp3 (www.audi.com/mp3).

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.