Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp  Napędy dysków
Jako karty pamięci można stosować zarówno karty SD, SDHC jak i MMC.
Czytnik kart pamięci został przetestowany z dużą liczbą produktów dostępnych na rynku. Mimo to w szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że któraś z kart nie zostanie zidentyfikowana.
Karty pamięci należy przechowywać w odpowiedniej okładce, aby zabezpieczyć nośnik danych przed brudem, cząstkami kurzu i innymi uszkodzeniami.
Ostrożnie!
Stosować tylko jednoczęściowe karty pamięci. Przy zastosowaniu uchwytów do kart (wieloczęściowe karty pamięci), karta pamięci z powodu wstrząsów w czasie jazdy może się poluzować w uchwycie. W ten sposób istnieje obawa, że pojedyncze elementy pozostaną w napędzie dysku.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.