Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja  Telefonowanie
Za pomocą funkcji Telefon można komfortowo obsługiwać telefon komórkowy przy użyciu MMI.
Informacje na temat uruchomienia instalacji telefonu komórkowego można znaleźć od Link.
Po uruchomieniu, dostępny jest szeroki zakres funkcji, znany z możliwości telefonów komórkowych Link.
OSTRZEŻENIE
  • Instytuty zdrowia twierdzą, że telefony komórkowe mogą wpływać na działanie rozruszników serca. Dlatego, pomiędzy anteną telefonu komórkowego a rozrusznikiem serca należy zachować odstęp co najmniej 20 centymetrów.
    • Aktywnego telefonu komórkowego nie należy nosić bezpośrednio na rozruszniku serca.
    • W razie obawy przed interferencją natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.
  • Z systemu dialogu słownego Link nie należy korzystać w sytuacjach awaryjnych, ponieważ w chwilach stresu głos zmienia się. Może to spowodować, że oczekiwane połączenie telefoniczne w pewnych okolicznościach nie nastąpi wcale, albo niewystarczająco szybko. Numer pomocy wybierać ręcznie!
  • Wyłączać swoje telefony komórkowe w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo eksplozji. Miejsca takie nie zawsze są wyraźnie oznakowane. Dotyczy to przykładowo stacji benzynowych, urządzeń do magazynowania i transportu paliw lub chemikaliów; miejsc, w których w powietrzu zawarte są opary paliwa (np. wydostający się propan lub opary benzyny w samochodach lub budynkach) albo miejsc, gdzie w powietrzu znajdują się duże ilości pyłów (np. mąki, drewna lub metalu). Dotyczy to również wszystkich innych miejsc, w których zazwyczaj wyłączany jest silnik samochodu.
  • Podczas telefonowania należy również zwracać uwagę na bezpieczeństwo ruchu drogowego Link.
Ostrożnie!
  • Przestrzegać przepisów prawnych dotyczących telefonowania w pojazdach mechanicznych.
  • Na obszarach, gdzie używanie telefonów komórkowych jest zakazane, telefon musi zostać wyłączony! Przestrzegać obowiązujących zaleceń i przepisów.
Informacja
Funkcje telefonu są uzależnione od operatora sieci komórkowej i od typu użytego telefonu komórkowego. Bliższe informacje można uzyskać u operatora sieci komórkowej, albo w instrukcji obsługi telefonu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.