Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Telefonowanie  Wybieranie numeru telefonu
Założenie: tryb pracy Telefon jest uruchomiony Link i jeden z numerów telefonu jest zapamiętany na listach połączeń, albo w książce adresowej.
Wybieranie numerów telefonu z listy połączeń
Pokrętło sterujące obrócić na Gewählte Nummern (wybrane numery), Verpasste Anrufe (nieodebrane połączenia), albo Angenommene Anrufe (odebrane połączenia) rys.1 i nacisnąć pokrętło sterujące. Na wyświetlaczu MMI pojawiają się numery telefonów na wybranej liście.
Pokrętło sterujące obrócić na dowolny numer telefonu i nacisnąć pokrętło.
Aby uruchomić nawiązanie połączenia, obrócić pokrętło sterujące na Anrufen i nacisnąć pokrętło sterujące, albo
Nacisnąć przycisk sterujący Wählen (wybieranie).
Wybieranie numerów telefonów z książki adresowej
Pokrętło sterujące obrócić na Adressbuch rys.1 i nacisnąć pokrętło sterujące. Na wyświetlaczu MMI pojawia się książka adresowa rys.2.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Kontakt suchen (wyszukiwanie kontaktu) i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawia się edytor znaków, którym można wprowadzić nazwę, albo
Pokrętło sterujące obrócić na nazwę z listy i nacisnąć. Numer telefonu zostanie pokazany na wyświetlaczu MMI.
Aby wybrać numer telefonu, należy nacisnąć pokrętło sterujące.
Szybkie wyświetlanie listy wybranych numerów
Nacisnąć przycisk sterujący Wählen (wybieranie). Na wyświetlaczu MMI pojawia się lista Gewählte Nummern (wybrane numery).
Pokrętło sterujące obrócić na dowolny numer telefonu i nacisnąć pokrętło.
Aby uruchomić nawiązanie połączenia, obrócić pokrętło sterujące na Anrufen i nacisnąć pokrętło sterujące, albo
Nacisnąć przycisk sterujący Wählen (wybieranie).
Informacja
Funkcje telefonu są uzależnione od operatora sieci komórkowej i od typu użytego telefonu komórkowego. Bliższe informacje można uzyskać u operatora sieci komórkowej, albo w instrukcji obsługi telefonu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.