Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja  Telefonowanie
Założenie: Połączenie nadeszło.
Odbieranie połączenia
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Annehmen (odbieranie) i nacisnąć, albo
nacisnąć przycisk sterujący Annehmen (odbieranie).
Odrzucanie połączenia
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Ablehnen (odrzucenie) i nacisnąć, albo
nacisnąć przycisk sterujący Ablehnen (odrzucenie).
W zależności, czy abonent jest zapisany w książce adresowej i czy jego numer został wysłany, na wyświetlaczu MMI pojawia się Nazwa, numer telefonu albo Unbekannt (nieznany).
Informacja
  • W trakcie połączenia telefonicznego można odbierać kolejne połączenia Link. Aktywne połączenie telefoniczne zostaje automatycznie przeniesione do kolejki oczekiwania.
  • W trakcie połączenia przychodzącego/wychodzącego, źródło sygnału audio/wideo zostaje wyciszone.
  • Jeżeli w trakcie połączenia telefonicznego nie mają pojawiać się żadne informacje słowne nawigacji, można je po prostu wyłączyć Link.
  • Połączenie może zostać odebrane/odrzucone również przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.