Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Telefonowanie  Dalsze ustawienia instalacji telefonu komórkowego
Po zadziałaniu poduszki bezpieczeństwa, przez podłączony telefon komórkowy, automatycznie uruchomione zostanie połączenie z telefonem pomocy.
Założenie: system MMI Link i instalacja telefonu komórkowego Link zostały uruchomione.
Wybrać: przycisk funkcji TEL > przycisk sterujący Einstellungen > Telefoneinstellungen > Automatischer Notruf.
Włącz.
Po zadziałaniu poduszki bezpieczeństwa, przez podłączony telefon komórkowy, uruchomione zostanie połączenie z numerem telefonu pomocy 112. Za pomocą lokalizacji sieci komórkowej można ustalić dokładne miejsce pobytu samochodu.
Wyłącz.
Automatyczny telefon pomocy może zostać aus(wyłączony). Po wyłączeniu silnika, połączenie z telefonem pomocy zostanie jednak przywrócone do ustawienia standardowego ein.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że automatyczny telefon pomocy ze względów technicznych nie we wszystkich sytuacjach może być zagwarantowany. W przypadku zagrożenia życia (np. konieczność pomocy medycznej) nie polegać wyłącznie na telefonie.
Informacja
Automatyczne połączenie z telefonem pomocy jest dostępne dla wszystkich krajów EU, oraz dla Szwajcarii, Norwegi, Lichtenstein i Islandii.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.