Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Telefonowanie  Dalsze ustawienia instalacji telefonu komórkowego
Aby dostępne opcje wyświetlić na wyświetlaczu MMI, w trakcie połączenia telefonicznego obrócić pokrętło sterujące na Optionen i nacisnąć pokrętło sterujące, albo
Nacisnąć przycisk sterujący Optionen (opcje).
Zatrzymanie/kontynuowanie połączenia
Za pomocą Anruf halten (zatrzymanie połączenia) i Gehaltenen Anruf fortsetzen (kontynuowanie zatrzymanego połączenia), połączenie telefoniczne zostało przeniesione do kolejki oczekiwania i ponownie odebrane. Na wyświetlaczu pojawi się gehalten (zatrzymane) i czas trwania istniejącego połączenia telefonicznego.
Zatrzymane połączenie telefoniczne w kolejce oczekiwania zostanie zakończone po naciśnięciu przycisku sterującego Auflegen (odłóż).
Uruchomienie kolejnego połączenia (wybieranie)
Najpierw, aktywne połączenie telefoniczne zostanie przeniesione do kolejki oczekiwania za pomocą przycisku sterującego Optionen z Anruf halten. Obracając następnie pokrętłem sterującym na Weiterer Anruf i naciskając pokrętło sterujące, powoduje się wyświetlenie funkcji głównych telefonu na wyświetlaczu MMI. Numer telefonu można wybrać za pomocą funkcji Nummer eingeben, albo z listy połączeń Link. Nawiązanie połączenia zostaje uruchomione w edytorze znaków przyciskiem OK albo opcją Wählen (wybierz).
Pokrętłem sterującym Auflegen można zakończyć aktywne połączenie telefoniczne. Zatrzymane uprzednio połączenie telefoniczne pozostaje w kolejce oczekiwania. Po ponownym naciśnięciu przycisku sterującego Auflegen (odłóż), zatrzymane połączenie telefoniczne zostanie zakończone.
Wyłączanie/włączanie mikrofonu
Przy wyłączonym mikrofonie, partner rozmowy może nie słyszeć naszego głosu. My jednak słyszymy partnera rozmowy.
Przełączanie
Dwa połączenie telefoniczne mogą być prowadzone na przemian, jednocześnie jedno z połączeń znajduje się w kolejce oczekiwania. Na wyświetlaczu MMI pokazane zostanie połączenie aktywne i zatrzymane połączenie, oraz czas trwania połączenia telefonicznego.
Przyciskiem sterującym Auflegen można zakończyć w danym momencie aktywne połączenie telefoniczne. Zatrzymane połączenie telefoniczne pozostaje w kolejce oczekiwania i można je prowadzić dalej przyciskiem sterującym Optionen z Gehaltenen Anruf fortsetzen (kontynuowanie zatrzymanego połączenia).
Połączenie konferencyjne
W konferencji może brać udział do szeciu partnerów telefonicznych (w zależności od usługi sieci i od warunków umowy).
Konferencja zostaje wprowadzona za pomocą opcji Konferenzschaltung (połączenie konferencyjne). Zatrzymany i aktywny partner połączenia zostają dodani do konferencji.
Aby nawiązać kolejne połączenie telefoniczne, należy wszystkich uczestników istniejącej konferencji z opcją Konferenz halten (zatrzymanie konferencji) ustawić w kolejce oczekiwania. Obracając następnie pokrętłem sterującym na Weiterer Anruf i naciskając pokrętło sterujące, powoduje się wyświetlenie funkcji głównych telefonu na wyświetlaczu MMI. Numer telefonu zostanie wpisany w edytorze znaków, albo wybrany z listy połączeń Link. Nawiązanie połączenia zostaje uruchomione w edytorze znaków przyciskiem OK albo opcją Wählen (wybierz). Aby do istniejącej konferencji dodać tego partnera telefonicznego, należy wybrać opcję Konferenzschaltung (połączenie konferencyjne).
Za pomocą opcji Gehaltene Konferenz fortsetzen (kontynuowanie zatrzymanej konferencji), wszyscy uczestnicy istniejącej konferencji zostaną przywołani z kolejki oczekiwania. Za pomocą opcji Konferenzteilnehmer (uczestnicy konferencji) uczestnicy zostaną pokazani.
Informacja
  • Aby w trakcie połączenia telefonicznego otrzymywać informacje o połączeniu przychodzącym, należy włączyć funkcję Anklopfen (pukanie) w telefonie komórkowym.
  • Dostępne opcje w trakcie połączenia telefonicznego zależą od operatora sieci komórkowej i od użytego telefonu komórkowego. Bliższe informacje można uzyskać u operatora sieci komórkowej, albo w instrukcji obsługi telefonu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.