Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Telefonowanie  Dalsze ustawienia instalacji telefonu komórkowego
Wybrać: przyciski funkcji TEL > przycisk sterujący Einstellungen > Gesprächsoptionen.
Automatyczne powtórne wybieranie
  • ein - kiedy numer telefonu jest zajęty, numer będzie automatycznie wybierany do pięciu razy. Za pomocą Auflegen (odłóż) można anulować automatyczne powtórne wybieranie.
  • aus - kiedy numer telefonu jest zajęty, nie nastąpi ponowne wybranie numeru.
Automatyczne odbieranie połączenia
  • ein - połączenie przychodzące zostanie odebrane automatycznie. Dopóki połączenie nie zostanie jeszcze odebrane automatycznie, można je odrzucić przyciskiem Ablehnen (anuluj).
  • aus - połączenie przychodzące nie zostanie odebrane automatycznie.
Informacja
  • Opcje połączeń zależą od operatora sieci komórkowej i od typu użytego telefonu komórkowego. Bliższe informacje można uzyskać u operatora sieci komórkowej, albo w instrukcji obsługi telefonu.
  • Funkcja Automatische Wahlwiederholung (automatyczne powtórne wybieranie) będzie aktywna tylko, kiedy sieć zgłasza symbol zajęcia.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.