Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Telefonowanie  Dalsze ustawienia instalacji telefonu komórkowego
Wybrać: przycisk funkcji TEL > przycisk sterujący Einstellungen > Telefoneinstellungen.
Regulacja poziomu głośności
  • Lautstärke Rufton - poziom głośności sygnału dzwonka można nastawiać leiser/lauter (ciszej/głośniej).
  • Lautstärke Rufton - poziom głośności sygnału dzwonka można nastawiać leiser/lauter (ciszej/głośniej).
  • Mikrofonempfindlichkeit - czułość mikrofonu można nastawiać.
Numer poczty głosowej
Numer poczty głosowej wprowadza się przy użyciu edytora znaków, albo ładuje z jednej z Liste (książka adresowa) i zapisuje przyciskiem OK.
Po zapisaniu numeru poczty głosowej, pocztę można wywołać symbolem w edytorze znaków.
Usługa musi być uprzednio założona i włączona w sieci komórkowej. Bliższe informacje można uzyskać u operatora sieci komórkowej.
Przesortowanie list połączeń
Numery telefonów na listach połączeń zostaną posortowane według czasu połączenia. Przy ein (włączonej) funkcji następuje sortowanie w odwrotnej kolejności.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.