Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Książka adresowa  Importowanie kontaktów
Do książki adresowej można zaimportować kontakty w formacie vCard (.vcf) z karty pamięci albo z pamięci masowej USB*.
Założenie: książka adresowa jest otwarta Link i karta pamięci została włożona do czytnika kart Link, albo pamięć masowa USB jest podłączona przewodem USB* do systemu Audi music interface Link.
Nacisnąć przycisk sterujący Speicher (pamięć).
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Kontakte importieren (importowanie adresów) i nacisnąć pokrętło.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie SD-Karte 1, SD-Karte 2 albo USB-Massenspeicher (pamięć masowa USB) i nacisnąć pokrętło.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie jednego z kontaktów i nacisnąć.
Aby wybrać wszystkie kontakty, nacisnąć przycisk sterujący Alle.
Aby wyszukać kontakt na karcie SD, lub w pamięci masowej USB, obrócić pokrętło sterujące na Kontakt suchen (wyszukiwanie kontaktu). Na wyświetlaczu MMI pojawia się edytor znaków Link.
Wprowadzić nazwę i potwierdzić wpis, obracając i następnie naciskając w edytorze znaków przycisk OK.
Aby zaimportować wybrany kontakt lub wszystkie kontakty, nacisnąć przycisk sterujący Importieren.
Informacja
  • Zaimportowane karty adresowe zostaną zapisane w pamięci lokalnej odpowiedniej książki adresowej.
  • W każdej chwili można wywołać informacje o pojemności pamięci książki adresowej Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.