Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Książka adresowa  Importowanie kontaktów
Kontakty z książki adresowej można eksportować w formacie vCard (.vcf) na kartę pamięci, albo do pamięci masowej USB.
Założenie: książka adresowa jest otwarta Link.
Nacisnąć przycisk sterujący Speicher (pamięć).
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Kontakte exportieren (eksportowanie adresów) i nacisnąć pokrętło.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie SD-Karte 1, SD-Karte 2 albo USB-Massenspeicher (pamięć masowa USB) i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawia się lista wszystkich kontaktów.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie jednego z kontaktów i nacisnąć, albo
Aby wybrać wszystkie kontakty, nacisnąć przycisk sterujący Alle.
Aby wyszukać kontakt, pokrętło sterujące należy obrócić w położenie Kontakt suchen (wyszukiwanie kontaktu) i nacisnać. Na wyświetlaczu MMI pojawia się edytor znaków Link.
Wprowadzić nazwę.
Aby potwierdzić wpis, należy obrócić pokrętło sterujące na OK i nacisnąć. Kontakt zostanie wybrany.
Aby wyeksportować wybrane kontakty, nacisnąć przycisk sterujący Exportieren.
Aby ułatwić wyszukiwanie kontaktu, można odfiltrować kontakty za pomocą funkcji Verwendeter Speicher według miejsca w pamięci (Fahrzeug, SIM, Telefon albo alle).

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.