Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Książka adresowa  Korzystanie z kontaktów z książki adresowej
Kontakt wybiera się bezpośrednio z listy, albo wyszukuje się za pomocą edytora znaków.
Założenie: książka adresowa jest otwarta Link.
Wybieranie kontaktu z listy
Pokrętło sterujące obrócić w położenie jednego z kontaktów i nacisnąć. Na wyświetlaczu MMI pojawia się karta adresowa.
Wyszukiwanie kontaktu za pomocą edytora znaków
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Kontakt suchen (wyszukiwanie kontaktu) i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawia się edytor znaków Link.
Wprowadzić nazwę, albo
wybrać nazwę z Liste (lista).
Potwierdzić wpis, obracając i następnie naciskając w edytorze znaków przycisk OK.
Informacja
  • Istniejący kontakt można zmienić Link, usunąć Link, telefonować Link, albo do niego nawigować Link.
  • Obracając szybko pokrętłem sterującym, można przewijać długie listy w książce adresowej. Szybkość przewijania zależy od ilości kontaktów.
  • Kontakt można również wygodnie wyszukać przy użyciu systemu dialogu słownego Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.