Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Książka adresowa  Korzystanie z kontaktów z książki adresowej
Do kontaktów z celami nawigacyjnymi można nawigować bezpośrednio z książki adresowej.
Założenie: Książka adresowa jest otwarta Link i zawiera kontakty z celami nawigacyjnymi prywatnymi lub służbowymi Link.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie jednego z kontaktów i nacisnąć.
Jeżeli kontakt zawiera dwa cele nawigacyjne (prywatny i służbowy), wybrać jeden z celów nawigacyjnych -1- rys.1, obracając pokrętłem sterującym.
Nacisnąć pokrętło sterujące Navigieren (nawigowanie), albo
Nacisnąć przycisk sterujący. Na wyświetlaczu MMI pojawia się wybrany cel nawigacyjny.
Aby uruchomić nawigację, obrócić pokrętłem sterującym na Zielführung starten (prowadzenie do celu) i nacisnąć pokrętło sterujące.
Kiedy żaden cel nawigacyjny -1- rys.1 nie został ustalony, można wybrać adres pocztowy -2- jako cel nawigacyjny, obracając w otwartej karcie adresu pokrętło sterujące na dowolny adres i następnie naciskając.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.