Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Książka adresowa  Edytowanie kontaktu w książce adresowej
Kontakty w pamięci lokalnej systemu MMI (prywatne/publiczne) mogą być w każdej chwili edytowane.
Założenie: książka adresowa jest otwarta Link.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie jednego z kontaktów i nacisnąć. Na wyświetlaczu MMI pojawia się karta adresowa.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Kontakt bearbeiten (edytowanie kontaktu) i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawia się pole wprowadzania.
Aby zmienić dane kontaktu, obrócić pokrętło sterujące na pole wprowadzania i nacisnąć pokrętło sterujące.
Aby edytować kontakt z telefonu komórkowego, pokrętło sterujące należy obrócić w położenie Kopie zum Bearbeiten erstellen (utwórz kopię do edycji) i nacisnąć pokrętło sterujące. Kopia kontaktu zostanie zapisana w lokalnej pamięci MMI (prywatne). Za pomocą opcji Telefon eingeschränkt nutzen (ograniczone korzystanie z telefonu), kopia kontaktu zostanie zapamiętana w lokalnej pamięci MMI (publiczne).
Informacja
Kontaktów zmienionych w książce adresowej nie można automatycznie aktualizować w telefonie komórkowym podłączonym do MMI. Firma Audi zaleca edytować kontakty bezpośrednio w telefonie komórkowym.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.