Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja   Książka adresowa  Edytowanie kontaktu w książce adresowej
Założenie: książka adresowa jest otwarta Link.
Łączne usuwanie kontaktów
Nacisnąć przycisk sterujący Einstellungen (ustawienia).
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Gemeinsame Kontakte löschen (łączne usuwanie kontaktów) i nacisnąć pokrętło.
Potwierdzić wpis, obracając pokrętłem sterującym na Ja i następnie nacisnąć. Dane kontaktów z lokalnej pamięci MMI (publiczne) zostaną usunięte.
Usuwanie kontaktów prywatnych
Nacisnąć przycisk sterujący Einstellungen (ustawienia).
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Private Kontakte löschen (usuwanie prywatnych kontaktów) i nacisnąć pokrętło.
Potwierdzić wpis, obracając pokrętłem sterującym na Ja i następnie nacisnąć. Kontakty z podłączonego telefonu komórkowego i dane kontaktów z lokalnej pamięci MMI (prywatne) zostaną usunięte.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.