Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   System nawigacyjny  Nawigowanie
Najlepiej pozwolić, aby „Global Positioning System“ (GPS) poprowadził do celu podróży!
Długie studiowanie mapy, niepotrzebne kartkowanie nieprzejrzystych atlasów drogowych – to było kiedyś! Teraz wprowadzacie Państwo po prostu dowolny cel do systemu nawigacyjnego i postępujecie bezpośrednią drogą, według zaleceń kierunku jazdy. Albo pozwolicie Państwo nawigować nawet przez dziewięć celów pośrednich do swojego celu podróży.
Dalsze ważne funkcje Państwa systemu nawigacyjnego to:
 • Siedem różnych możliwości dla wprowadzania celu
 • Obliczenie prowadzenia do celu przy uwzględnieniu komunikatów drogowych
 • Trzy propozycje trasy w zależności od kryteriów trasy
 • Zalecenia kierunku jazdy w formie informacji słownych podawanych w ośmiu językach
 • Prezentacja prowadzenia do celu na wyświetlaczu MMI i w systemie informowania kierowcy
 • Zapisywanie pojedynczych celów lub planów trasy
OSTRZEŻENIE
 • Warunki dzisiejszego ruchu drogowego wymagają od jego uczestników pełnego skupienia uwagi. Zawsze zwracać uwagę na Link.
 • Podczas jazdy stosować się do przepisów ruchu drogowego.
 • Obliczona przez system nawigacyjny trasa jest preferowana dla osiągnięcia celu podróży. Zwracać uwagę na światła, zakaz zatrzymywania, drogi jednokierunkowe, zakazy zmiany pasa ruchu itd.
Ostrożnie!
 • Jeżeli zalecany kierunek jazdy jest niezgodny z przepisami kodeksu drogowego, zawsze nadrzędny jest kodeks.
 • Ustawienie głośności należy dobrać w taki sposób, aby zewnętrzne sygnały dźwiękowe, jak np. syrena policyjna i strażacka, zawsze były dobrze słyszalne - niebezpieczeństwo wypadku!
Informacja
 • Śnieg i przedmioty znajdujące się na antenie GPS, albo przeszkody spowodowane przez drzewa i duże budynki mogą zakłócić odbiór z satelity i w ten sposób utrudnić określenie położenia samochodu. Przeszkody czy niesprawność kilku satelitów może również prowadzić do zakłócenia odbioru GPS i w ten sposób utrudnić określenie położenia samochodu.
 • Ponieważ nazwy ulic czasami się zmieniają, w wyjątkowych sytuacjach nazwy zapisane w systemie MMI mogą się różnić od rzeczywistych nazw ulic.
 • Informacje na temat aktualizacji danych nawigacyjnych otrzymacie Państwo u partnera serwisowego Audi.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.