Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   System nawigacyjny   Nawigowanie  Wprowadzanie celu
Ostatnie cele zostaną automatycznie wpisane do pamięci i można je bezpośrednio załadować jako cele nawigacyjne.
Założenie: tryb nawigacyjny jest uruchomiony Link.
Nacisnąć przycisk sterujący Zielführung rys.1.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Letzte Ziele (ostatnie cele) i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawia się lista ostatnio wprowadzonych celów.
Pokrętło sterujące obrócić na cel i nacisnąć pokrętło. Pojawią się szczegóły dotyczące celu.
Prowadzenie do celu uruchamia się, obracając pokrętłem sterującym w położenie Zielführung starten i naciskając pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pokazane zostaną kryteria trasy i następnie mapa.
Informacja
Listę ostatnich celów można usunąć Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.