Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   System nawigacyjny   Nawigowanie  Wprowadzanie celu
Do wpisów z celami nawigacyjnymi można nawigować bezpośrednio z książki adresowej.
Założenie: Tryb pracy Nawigacja jest uruchomiony Link i książka adresowa zawiera zapamiętane kontakty z prywatnymi/służbowymi celami nawigacyjnymi Link albo prywatne/służbowe adresy pocztowe Link.
Nacisnąć przycisk sterujący Zielführung rys.1.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Adressbuch i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawi się lista wpisów.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie jednego z kontaktów i nacisnąć.
Jeżeli wpis zawiera dwa cele nawigacyjne (prywatny i służbowy), wybrać jeden z celów nawigacyjnych, obracając i naciskając pokrętło sterujące.
Nacisnąć pokrętło sterujące Navigieren rys.2, lub
Prowadzenie do celu uruchamia się, obracając pokrętłem sterującym w położenie Zielführung starten i naciskając pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pokazane zostaną kryteria trasy i następnie mapa.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.