Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   System nawigacyjny   Nawigowanie  Zapisywanie celu
Nacisnąć przycisk sterujący Zielführung rys.1.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Favoriten i nacisnąć pokrętło.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Favorit anlegen/Heimatadresse i nacisnąć pokrętło.
Wprowadzić cel Link.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Als Favorit speichern/Als Heimatadresse speichern i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawia się edytor znaków Link.
Wprowadzić nazwę w funkcji Ulubione.
Aby zapisać dane w Ulubionych, należy obrócić edytor znaków w położenie OK i nacisnąć pokrętło sterujące.
Dane w Ulubionych mogą być zapisywane także podczas aktywnego prowadzenia do celu. Zapisane dane Ulubionych wyświetlane są automatycznie jako wpis w książce adresowej.
Informacja
Czy wiedzieliście Państwo, że można wykorzystywać, opracowywać i kasować dane z Ulubionych Link?

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.