Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   System nawigacyjny   Nawigowanie  Pozostałe ustawienia
Wybrać: przycisk funkcji NAV > przycisk sterujący Einstellungen > Ausrichtung.
Północ1)
Kierunek mapy jest skierowany na północ.
Kierunek jazdy
Mapa jest ustawiona w kierunku jazdy. Przy podziałce powyżej 100 km, mapa jest ustawiona w kierunku północnym, dla lepszej orientacji.
Tryb auto
Przy podziałce 5 km, mapa jest ustawiona w kierunku jazdy. Przy podziałce mapy większej niż 5 km, mapa jest ustawiona w kierunku północnym.
1) Tylko w typie mapy 2D

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.