Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   System nawigacyjny   Nawigowanie  Pozostałe ustawienia
Wybrać: przycisk funkcji NAV > przycisk sterujący Einstellungen > Automatischer Zoom.
Włącz.
Przy ein włączonej funkcji automatycznie wybierana jest podziałka mapy w zależności od rodzaju drogi, którą się jedzie (autostrada, droga krajowa, pozostałe drogi).
skrzyżowanie
Przy aktywnym prowadzeniu do celu, przed wykonywaniem manewru następuje tymczasowe przybliżenie trasy celem lepszego przedstawienia przebiegu drogi.
Wyłącz.
Ustawiona podziałka mapy -2- rys.1 jest stale zachowywana.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.