Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   System nawigacyjny   Nawigowanie  Pozostałe ustawienia
Wybrać: przycisk funkcji NAV > przycisk sterujący Einstellungen > Letzte Ziele löschen.
Cele, które zostały ostatnio wprowadzone, zostaną automatycznie zapamiętane Link. Można je usunąć pojedynczo albo wszystkie jednorazowo.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.