Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   System nawigacyjny   Wywoływanie informacji o ruchu drogowym  Pozostałe ustawienia
Wybrać: przycisk funkcji INFO > przycisk sterujący Einstellungen > TMC-Ansage.
Komunikaty drogowe, które odnoszą się do aktywnego prowadzenia do celu, przy ein włączonej funkcji wydawane są jako informacje słowne.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.