Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Audio/wideo  Słuchanie radia
Założenie: wymagany zakres odbioru jest nastawiony Link.
Z listy programów
Obrócić przycisk sterujący na dowolny program lub zespół.
Aby nastawić program, należy nacisnąć pokrętło sterujące.
Z listy adresów pamięci
Nacisnąć przycisk sterujący Speicher (pamięć). Pojawia się lista adresów pamięci.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie programu i nacisnąć. Wybrany program zostanie nastawiony.
Aby zaktualizować listę programów w zakresie MW, należy obrócić pokrętło sterujące w położenie Senderliste aktualisieren i nacisnąć. Listy programów w zakresie fal FM i zakresie DAB* (radio cyfrowe) są aktualizowane automatycznie.
Listę programów radiowych danego zespołu można zwinąć/rozwinąć, obracając pokrętłem sterującym na zespół i naciskając pokrętło. Dostępne dodatkowe programy* (dodatkowa oferta stacji radiowych DAB*, np. wiadomości o ruchu drogowym) zostaną wprowadzone na listę programów radiowych i oznaczone -1- rys.1.
Informacja
Tak samo łatwo wybiera się programy przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej Link lub systemu dialogu słownego Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.