Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Audio/wideo   Słuchanie radia  Pozostałe ustawienia
Założenie: zakres odbioru został nastawiony Link.
Wybrać: przycisk funkcji RADIO > przycisk sterujący Einstellungen > Verkehrsfunk.
Przy ein (włączonym) Verkehrsfunk (programie o ruchu drogowym), odtwarzanie audio/wideo zostanie przerwane w trakcie komunikatu drogowego. Odtwarzanie aktualnego komunikatu drogowego można przerwać naciskając krótko na przycisk włączania/wyłączania.
Czy program o ruchu drogowym jest ein (włączony) i czy komunikaty drogowe są wysyłane, widać na podstawie symbolu TP, na wyświetlaczu rys.1:
Symbol TP
Znaczenie
Zostaje
wyświetlone
Program o ruchu drogowym jest ein (włączony). Programy o ruchu drogowym są dostępne i komunikaty drogowe są wysyłane.
Jest prze-
kreślone
Program o ruchu drogowym jest ein (włączony). Program o ruchu drogowym nie jest odbierany. Żadne komunikaty drogowe nie są wysyłane.
Jest wy-
szarzony
Program o ruchu drogowym jest aus (wyłączony).
Informacja
Zapisane komunikaty drogowe wywołuje się za pomocą funkcji TP Memo Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.