Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Audio/wideo  Odtwarzanie mediów
Założenie: MMI jest włączony Link.
Nacisnąć przycisk funkcji MEDIA. Na wyświetlaczu MMI pojawia się zestawienie źródeł sygnału, albo odtwarzany jest plik, który był słuchany ostatnio w trybie pracy Media.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.