Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Audio/wideo  Odtwarzanie mediów
Założenie: źródło sygnału zawiera pliki audio/wideo, albo płytę DVD Video.
Nacisnąć przycisk funkcji MEDIA. Wyświetlona zostaje struktura katalogów rys.1 lub zestawienia utworów/rozdziałów wybranego źródła sygnału.
Pokrętło sterujące obrócić na jeden z utworów/rozdziałów.
Aby wybrać katalog lub utwór/rozdział, należy nacisnąć pokrętło sterujące. Wyświetlana jest zawartość katalogu lub odtwarzana jest zawartość utworu/rozdziału.
Na podstawie zapamiętanych informacji dodatkowych, pliki audio zostają automatycznie posortowane podczas kopiowania według struktury jukeboxu rys.1. Skopiowane pliki wideo można znaleźć w katalogu Videos.
Płyty CD audio bez tekstu CD, podczas odtwarzania będą automatycznie wskazywane z dodatkowymi informacjami na wyświetlaczu MMI, jeżeli informacje są zapisane w MMI. Zapamiętane dodatkowe informacje w MMI (np. wykonawca, utwór) zostają udostępnione przez Gracenote®. Można je ręcznie zaktualizować za pomocą funkcji Systemupdate, przy użyciu CD/DVD, karty SD, albo pamięci masowej USB Link. Dalsze informacje można znaleźć na stronie www.audi.de/mp3 (www.audi.com/mp3).
Jeżeli dostępne są informacje dodatkowe na temat aktualnego utworu (np. wykonawca, album, utwór), po uaktywnieniu funkcji pojawią się one w oknie dialogowym. W tym celu funkcja Titelinfos anzeigen (wyświetlanie informacji o utworze) musi być włączona Link.
Informacja
  • Aby wejść na kolejny, wyższy poziom struktury katalogu należy nacisnąć przycisk BACK albo obrócić pokrętło sterujące na katalog Aufwärts i nacisnąć pokrętło.
  • Aby wejść na najwyższy poziom struktury katalogów, należy nacisnąć przycisk funkcji MEDIA.
  • Obracając szybko pokrętłem sterującym, można przewijać długie listy katalogów/utworów. Szybkość przewijania zależy od ilości katalogów/utworów.
  • Obraz wideo, ze względów bezpieczeństwa jest wyświetlany dopiero po zatrzymaniu się samochodu. Podczas jazdy przekazywany jest tylko dźwięk wideo.
  • Niektóre płyty DVD nie zezwalają na wybranie np. ścieżki audio, podtytułu lub utworu/rozdziału, podczas odtwarzania.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.