Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Audio/wideo  Odtwarzanie mediów
Założenie: tryb pracy Media jest uruchomiony Link.
Poprzedni/następny utwór
Nacisnąć przycisk sterujący Funktionen.
Pokrętło sterujące obrócić na (Vorheriger Titel) albo (Nächster Titel) -2- rys.1.
Aby przejść do następnego/poprzedniego utworu, należy nacisnąć pokrętło sterujące. Utwór będzie odtwarzany.
Następny/poprzedni rozdział (DVD wideo)
Nacisnąć przycisk sterujący Funktionen.
Pokrętło sterujące obrócić na (Vorheriges Kapitel) albo (Nächstes Kapitel) -7- rys.2.
Aby przejść do następnego/poprzedniego rozdziału, należy nacisnąć pokrętło sterujące.
Jeżeli w trakcie pierwszych dziesięciu sekund odtwarzania wybrany zostanie Vorheriger Titel (poprzedni utwór), odtwarzany będzie poprzedni utwór. Po dziesięciu sekundach następuje przejście do początku utworu.
Informacja
Można też przejść do poprzedniego/następnego utworu lub rozdziału, naciskając krótko przyciski strzałek w panelu obsługi MMI Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.