Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Audio/wideo  Odtwarzanie mediów
Założenie: Jukebox jest wybrany jak źródło sygnału Link.
Za pomocą katalogu Okładka albumu
Pokrętło sterujące obrócić na katalog Albumbrowser rys.2 i nacisnąć pokrętło. Okładki albumów zostaną wyświetlone na wyświetlaczu MMI.
Pokrętło sterujące obrócić w lewo/w prawo. Okładka albumu będzie przeglądana.
Aby wybrać album, należy obrócić pokrętło sterujące na tą okładkę albumu i nacisnąć. Wyświetlona zostaje lista utworów wybranego albumu.
Aby wybrać utwór należy obrócić pokrętło sterujące na ten utwór i nacisnąć.
Za pomocą funkcji przycisku sterującego
Nacisnąć przycisk sterujący Funktionen.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Albumbrowser -1- rys.3 i nacisnąć pokrętło. Okładki albumów zostaną wyświetlone na wyświetlaczu MMI.
Pokrętło sterujące obrócić w lewo/w prawo. Okładka albumu będzie przeglądana.
Aby wybrać album, należy obrócić pokrętło sterujące na tą okładkę albumu i nacisnąć. Odtwarzany jest pierwszy utwór wybranego albumu.
Informacja
Aby móc optymalnie wykorzystywać okładkę albumu, skopiować tylko pliki audio z podaną okładką albumu do 800x800 px w jukebox.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.