Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Audio/wideo  Odtwarzanie mediów
Za pomocą ochrony rodzicielskiej można ograniczyć odtwarzanie płyt DVD wideo. Dokonane ustawienia są chronione hasłem.
Założenie: odtwarzana jest płyta DVD Video.
Nastawienie stopnia zabezpieczenia
Nacisnąć przycisk sterujący Einstellungen (ustawienia).
pokrętło sterujące obrócić w położenie Kindersicherung (blokada rodzicielska) i nacisnąć. Edytor znaków pojawia się na wyświetlaczu MMI.
Wprowadzić hasło.
Potwierdzić wpis, obracając i następnie naciskając w edytorze znaków przycisk OK.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Sicherungsstufe (stopień zabezpieczenia) i nacisnąć pokrętło.
Pokrętło sterujące obrócić na stopień, (np. Stufe 5) i nacisnąć pokrętło. Nastawiony stopień zostanie zapamiętany.
Zmiana hasła
Nacisnąć przycisk sterujący Einstellungen (ustawienia).
pokrętło sterujące obrócić w położenie Kindersicherung (blokada rodzicielska) i nacisnąć. Edytor znaków pojawia się na wyświetlaczu MMI.
Wprowadzić hasło.
Potwierdzić wpis, obracając i następnie naciskając w edytorze znaków przycisk OK.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Passwort ändern (zmiana hasła) i nacisnąć pokrętło. Edytor znaków pojawia się na wyświetlaczu MMI.
Wpisać nowe hasło dla ochrony rodzicielskiej.
Edytor znaków obrócić w położenie OK i nacisnąć.
Ponownie wpisać nowe hasło dla blokady rodzicielskiej.
Potwierdzić wpis, obracając i następnie naciskając w edytorze znaków przycisk OK. Nowe hasło zostało zapamiętane.
Dla blokady rodzicielskiej można nastawić osiem Sicherungsstufen (stopni zabezpieczenia). Jeżeli dla blokady rodzicielskiej nastawiony zostanie stopień zabezpieczenia, np. Stufe 5, wszystkie płyty DVD będą odtwarzane przy stopniach zabezpieczenia 1-5. Odtwarzanie płyt wideo DVD, wyposażonych w wyższy stopień zostanie zablokowane.
Za pomocą aus (wyłączonej) funkcji wszystkie ograniczenia zostają zniesione.
Informacja
  • Stopnie zabezpieczenia dla blokady rodzicielskiej są zgodne ze standardem US, instytucji Motion Picture Association of America (MPAA). Należy pamiętać, że dopuszczenia wiekowe dla płyt wideo DVD w krajach europejskich mogą się różnić.
  • Nie wszystkie płyty wideo DVD są zaopatrzone w blokadę rodzicielską.
  • Fabrycznie, dla blokady rodzicielskiej wprowadzone jest hasło „1234“.
  • Jeżeli hasło zostanie kolejno, trzykrotnie błędnie wprowadzone, wprowadzanie hasła zostanie zablokowane na ok. jedną minutę.
  • Hasło dla blokady rodzicielskiej można zmienić tylko u partnera Audi.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.