Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Audio/wideo   Odtwarzanie mediów  Pozostałe ustawienia
Założenie: plik audio/wideo jest odtwarzany.
Wybrać: przycisk funkcji MEDIA > przycisk sterujący Einstellungen > Wiederholbereich.
Dla zakresu powtarzania można nastawić następujące funkcje:
  • aus - Wiederholbereich (zakres powtarzania) jest wyłączony.
  • Ordner - utwory w katalogu będą powtarzane.
  • Titel - powtarzany będzie aktualnie odtwarzany utwór.
Informacja
  • Przy zmianie źródła w trybie pracy Media, funkcja Wiederholbereich zostaje wyłączona automatycznie.
  • Od ustawień zakresu powtarzania zależy również Zufallswiedergabe.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.