Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Audio/wideo   Odtwarzanie mediów  Pozostałe ustawienia
Założenie: odtwarzana jest płyta DVD Video.
Wybrać: przycisk funkcji MEDIA > przycisk sterujący Einstellungen > Audiospur.
Ścieżkę audio (język i format audio) można nastawić ręcznie. Dostępność języka i formatu audio jest zależna od płyty DVD wideo.
Informacja
Format audio DTS (Digital Theater Systems) wspomagany jest tylko przez napęd Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.