Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Kierownica wielofunkcyjna  Kierownica wielofunkcyjna
Założenie: MMI jest włączony Link.
Zasada obsługi
Aby przełączać między nagłówkami, należy nacisnąć przełącznik -1- rys.1 w lewo/w prawo.
Aby wyświetlić dalszą treść u dołu/u góry, obracać lewym pokrętłem menu -2- w dół/w górę.
Aby wybrać punkt menu, nacisnąć lewe pokrętło menu -2-.
Aby wywołać menu podrzędne aktywnego nagłówka, nacisnąć przycisk -3-.
Aby wywołać funkcję zajętego przycisku, należy nacisnąć przycisk -4-.
Zapamiętywanie funkcji pod zajętym przyciskiem kierownicy
Wybrać: przycisk funkcji CAR > Fahrzeugeinstellungen > Belegung Lenkradtaste.
Nastawianie aktywnego źródła sygnału audio/wideo głośno i cicho
Prawym pokrętłem menu -5- obracać w górę/w dół.
Funkcja wyciszania (Mute)
Aby wyciszyć MMI, należy obracać prawym pokrętłem menu -5- w dół, aż we wierszu statusu wyświetlacza MMI pojawi się przekreślony symbol głośnika; lub
Nacisnąć prawe pokrętło menu -5-. Włączony napęd dysków zostanie zatrzymany.
Aby wyłączyć funkcję Mute/Pause, należy obrócić prawym pokrętłem menu w górę; lub
Nacisnąć prawe pokrętło menu -5-. Odtwarzanie zatrzymanego napędu dysków jest kontynuowane.
Włączanie/wyłączanie systemu dialogu słownego
Nacisnąć przycisk mowy -6-. Odzywa się sygnał wprowadzania Beep.
Ponownie nacisnąć przycisk mowy -6- i przytrzymać, aż odezwie się zapowiedź głosowa anuluj.
Informacja słowna układu nawigacji
Nacisnąć przycisk -7-. Podawana jest ostatnia zapowiedź głosowa nawigacji.
Aby zmienić poziom głośności, w trakcie zapowiedzi głosowej należy obracać prawym pokrętłem menu -5- w górę/w dół.
System informowania kierowcy zawiera informacje -B-, wskazywane w nagłówkach -A- rys.2. W zależności od wyposażenia samochodu, możliwe są następujące treści:
-A-
-B-
1. Nagłówek
Informacje o samochodzie, system asystujący
2. Nagłówek
Lampki kontrolne, informacje tekstowe, układ informujący o prędkości
3. Nagłówek
Audio/Video Link,
Link
4. Nagłówek
TelefonLink
5. Nagłówek
System nawigacyjny Link
Drugi nagłówek jest widoczny tylko, kiedy co najmniej jedna lampka kontrolna/informacja tekstowa jest wskazywana, albo włączony jest odpowiedni system.
Informacja
Czy chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat systemu dialogu słownego w swoim samochodzie? Szczegółowy opis można znaleźć od Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.