Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Kierownica wielofunkcyjna   Kierownica wielofunkcyjna  Odtwarzanie mediów
Założenie: źródło sygnału audio/wideo jest wybrane Link i pokazane zostają katalogi/utwory/rozdziały rys.1.
Obrócić lewym pokrętłem menu -2- rys.2 np. na katalog.
Aby np. wybrać katalog, należy nacisnąć lewe pokrętło menu. Pojawia się zawartość katalogu.
Informacja
  • Aby przejść na kolejny wyższy poziom, należy obrócić lewym pokrętłem menu -2- na katalog Aufwärts i nacisnąć lewe pokrętło menu.
  • Obracając szybko pokrętłem sterującym, można przewijać długie listy katalogów/listy utworów. Szybkość przewijania zależy od ilości katalogów/utworów.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.