Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Kierownica wielofunkcyjna   Kierownica wielofunkcyjna  Odtwarzanie mediów
Założenie: plik audio/wideo będzie odtwarzany Link.
Aby zatrzymać odtwarzanie, należy obrócić prawym pokrętłem menu -5- rys.1 całkowicie w dół, lub
Nacisnąć prawe pokrętło menu -5-.
Aby kontynuować odtwarzanie, prawym pokrętłem menu należy obrócić w górę.
Nacisnąć prawe pokrętło menu -5-.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.